× بستن تبلیغات
جستجوی آرشیو " بی سیم های مجاز"
سپتامبر
19
2017

خرید بی سیم مجاز ارزان

امروزه در بسیاری از پروژه ها و کارهای مختلف، وجود بیسیم حیاتیست. همانطور که می دانید، بی سیم وسیله ارتباطییست که بدون نیاز به خط تلفن، و تنها با امواج رادیویی، در فواصل مختلف قابل استفاده است. در هر کشوری، برخی از بیسیم ها مجاز بوده و برخی غیر مجاز هستند. تفاوت بی سیم مجاز و غیر مجاز در هم فرکانس بودن آنهاست. برخی از نهاد های امنیتی مانند نیروی انتظامی، نیاز دارند در خطوطی […]

× بستن تبلیغات